دماوند جبهه جنوبی

ساعت 12بودکه آقایان دکترزاده وآیدین حقیقی ونجفی ازگروه جدا شده وبا سرعت بیشتر جهت برپایی کمپ حرکت کردند وحدودآًساعت 30/13دقیقه بودکه گروه به زیرآبشار یخی درارتفاع 4950متر رسیده ودوستان فضای مناسب برای برقراری کمپ را آماده کرده بودند که واقعا ًتلاش زیادی نموده وجادارد از این دوستان تشکر وقدردانی کنیم لازم بذکر است که این مکان مناسب برای برقراری کمپ برای کوهنوردانی که قصد شب مانی در ارتفاعات را دارند می باشد وزمانیکه ما به کمپ رسیدیم دوستان با فرنی ونوشیدنی ازما پذیرایی کردند وبعضی ازدوستان بعلت ارتفاع دچار سردرد شده بودند که با راهنمائیهای سرپرست واستراحت بهبود یافتند

بعد ازاستراحت ساعت 50/17دقیقه بودکه نهار خوده وچند ساعتی را درکمپ به صحبت و بازی پرداختیم وساعت 22بود که خوابیدیم و قرارشد ساعت 4صبح بیداروبعد از صرف صبحانه حرکت کنیم .

ساعت 6صبح بود که با گامهای آرام جلودار و نیرویی مضاعف حرکت را آغاز کردیم ودرطی مسیر یکی ازدوستان بعلت تنفس سخت و با صلاح دید سرپرست ازادامه مسیر منصرف شد وبا همراهی یکی ازدوستان به ارتفاع پائین تر(کمپ)بازگشت وبقیه گروه به آرامی وبا نا باوری ازصعودی به این راحتی به مسیر خود ادامه می دادند درطی مسیر گروههایی را می دیدیم که با شتاب بیشتر وبدون توجه به اصول گام برداری پیش می رفتند ولی درارتفاعات بالاتر با مشکلاتی مواجه می شدند وادامه مسیر برایشان سخت وطاقت فرسا می شد درحالیکه تمامی اعضاءگروه ما با بیان اینکه هیچگونه احساس خستگی نمی کردند با روحیه ای عالی که درطی مسیر باعث انرزی بخشی به گروههای دیگر می شدند موفق به صعود قله درساعت 30/9دقیقه شدندوما بعلت اینکه گوگرد متصاعد شده باعث آزاردوستان نگردد درچند صدمتری قله مسیر صعود راتغییرداده وازجهت شمال شرق قله را صعود نموده و30دقیقه بربام ایران توقف داشته ودوستان عکس یادگاری گرفته وخاطراتشان را ثبت نمودند

ساعت 10به سمت پائین حرکت کرده ومسیر شن اسکی را جهت فرود انتخاب نمودیم وساعت 30/12دقیقه بود که به کمپ رسیده وبعد از صرف آشامیدنی و تنقلات استرا حت کرده وساعت 50/15دقیقه بود که کمپ را جمع کرده وبه سمت پناهگاه حرکت کردیم

ساعت 19بود که به پناهگاه رسیدیم وبا توافق دوستان تصمیم گرفتیم شب را در پناهگاه بمانیم وصبح حرکت کنیم بعداز صرف شام به استراحت پرداخته وساعت 8صبح روزبعد به سمت گوسفند سرا حرکت کردیم وساعت 12بودکه به گوسفند سرا رسیدیم .

در پایان جادارد از سرپرستی عالی آقای دکتر زاده نهایت تشکر وقدردانی را داشته باشیم .

 

هزینه برنامه  : هر نفر 60 هزار تومان  

 

/ 3 نظر / 37 بازدید
محمدحسین بیجاری

درود دست مریزاد همیشه برفراز باشید[گل]

سمیرا رستمی

سلام.خسته نباشید.دستتون درد نکنه .با همون یک عکس یه دنیا خاطره زنده شد.ممنونم