# گردشگری

پیمایش جنگل کجور به سیسنگان

  سرپرست:آقای دکترزاده           پشتیبان :خانم مالمیر شرکت کنندگان :  خانمها:  صابری - نیلوفر- سولماز- احمدی   آقایان: دکترزاده - احمدی - کیان -  سوادکوهی، مهمانان برنامه: ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید